You Are Here: Home » Genel » Endosimbiyoz Hipotezi

Endosimbiyoz Hipotezi

imagem 31 Endosimbiyoz Hipotezi

Endosimbiyoz Hipotezi

Endosimbiyoz hipotezini pek çok kanıt destekler. Örneğin; hem kloroplast hem de mitokondri prokaryotik tipte ribozoma sahiptir ve Bacteria’ya özgü 16S ribozomal RNA dizileri içerirler. Üstelik bu organellerin ribozom fonksiyonu, serbest yaşayan Bacteria’yı etkileyen aynı antibiyotikler tarafından inhibe olur. Mitokondri ve kloroplast aynı zamanda, prokaryotlara özgü az miktarda kovalent şekilde kapalı, halkasal formda düzenlenmiş DNA içerirler. Gerçekte bugünkü modern hücrelerin organellerinde prokaryotik bir geçmişe sahip olduklarına dair pek çok işaret vardır.

Endosimbiyotik olaylar bugün bile hala oluşmaktadır. Özellikle anaerobik protozoalar gibi bazı protozoaların simbiyotik prokaryotlar içermesi buna örnek olarak verilebilir. Bu simbiyontlar, mitokondri ve kloroplastlarda olduğu gibi oldukça özelleşmiş hücrelerden çok tamamen fonksiyonelleşmiş hücreler benzeseler de, tercihen her iki ortağa da avantaj sağlaması sebebiyle ökaryotik hücrelerin prokaryotik hücreleri içine alabildiğini göstermektedir.

Endosimbiyoz, ökaryotik hücre nesilleri için önemli bir itici güçtür. Solunum ve fotosentetik enerji fabrikalarının varlığı ökaryotik hücrelere yeni ve önemli özellikler kazandırarak, biyolojik çeşitliliğin patlama göstermesi için zemin oluşturmuştur. Endosimbiyoz, 1.5 milyar yıl öncesinden bugüne kadar yükseliş göstermiş ve tek hücreli ökaryotik mikroorganizmalar ile metazoanın çeşitlenmesi sonucu yapısal olarak daha kompleks bitkiler ve hayvanlar ortaya çıkmıştır.

Yazar Hakkında

Bloghaber.com yazarı...

Yazı Sayısı : 536

Leave a Comment

Bloghaber.com 2010 - 2013

Scroll to top