You Are Here: Home » Genel » İlkel Yaşam

İlkel Yaşam

2 278 MF9ZQwmbjO İlkel Yaşam

İlkel Yaşam

İlkel Dünya atmosferi oksijenden yoksundu. Suyun yanında bazı gazlar, çoğunlukla da metan, karbondioksit, azot ve amonyak bulunuyordu. Bunun dışında eser miktarda karbon monoksit ve hidrojenin yanı sıra H2S ve FeS karışımı şeklinde bulunan büyük kükürt depoları vardı. Ayrıca ilkel dünyada NH3 ve CH4′ün reaksiyona girmesiyle oluşmuş çok miktarda hidrojen siyanürün de bulunması muhtemeldi.

İlkel yaşamın bugünden daha sıcak olduğuna dair pek çok kanıt ileri sürülmüştür. İlk 200 milyon yıl kadar dünya yüzeyi 100 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda idi. Bunun yanı sıra gezegen meteorlar tarafından sık sık bombardımana uğruyordu. Bu koşullar altında su serbest halde bulunamazdı. Su ancak dünya soğuduğunda birikti. Dünyanın hangi hızla soğuduğu bilinmiyor ama kendini eşleyen ilkel oluşumların ilk kez dünyanın hala sıcak olduğu zamanlarda ortaya çıktığı varsayılmaktadır. İlkel yaşam formları muhtemelen ısıya oldukça dirençli olduklarından, bu bağlamda hipertermofilik prokaryotları andırmaktadırlar.

İlkel yaşamın kökeni bu gazlar ve yapısal şekillenme ile ortaya çıkmıştır. Daha sonraları gelişmeye başlayan yaşam formları günümüze kadar gelerek son teknolojilerle birleşmiştir.

Yazar Hakkında

Bloghaber.com yazarı...

Yazı Sayısı : 536

Leave a Comment

Bloghaber.com 2010 - 2013

Scroll to top